پشتیبانی

 


  نام شما

  شناسه پشتیبانی - نوشته شده در بخش امکانات > پشتیبانی (داخل بازی)

  شماره تلفن همراه
  در مواقع مورد نیاز با شما تماس می‌گیریم.

  آدرس ایمیل شما
  پاسخ درخواست شما به همین آدرس ایمیل ارسال می شود.

  برند دستگاهی که با آن بازی می کنید

  مدل دستگاه تان را وارد کنید

  توجه:
  در صورتی که مشکلی در پرداخت دارید، حتما شماره پیگیری (توکن) یا شناسه پرداخت خرید از بازار را نیز ارسال بفرمایید. توکن با شماره پیگیری پرداخت بانکی تفاوت دارد.

  موضوع

  توکن یا شناسه خرید

  پیام شما


  تصویر پیوست (اختیاری)